Inheritance
Annotations
  • @DocsEditable()
  • @DomName('WebGL2RenderingContext')
  • @Experimental()

Constants

ACTIVE_ATTRIBUTES int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.ACTIVE_ATTRIBUTES'), @Experimental()
0x8B89
ACTIVE_TEXTURE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.ACTIVE_TEXTURE'), @Experimental()
0x84E0
ACTIVE_UNIFORMS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.ACTIVE_UNIFORMS'), @Experimental()
0x8B86
ALIASED_LINE_WIDTH_RANGE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.ALIASED_LINE_WIDTH_RANGE'), @Experimental()
0x846E
ALIASED_POINT_SIZE_RANGE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.ALIASED_POINT_SIZE_RANGE'), @Experimental()
0x846D
ALPHA int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.ALPHA'), @Experimental()
0x1906
ALPHA_BITS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.ALPHA_BITS'), @Experimental()
0x0D55
ALWAYS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.ALWAYS'), @Experimental()
0x0207
ARRAY_BUFFER int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.ARRAY_BUFFER'), @Experimental()
0x8892
ARRAY_BUFFER_BINDING int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.ARRAY_BUFFER_BINDING'), @Experimental()
0x8894
ATTACHED_SHADERS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.ATTACHED_SHADERS'), @Experimental()
0x8B85
BACK int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.BACK'), @Experimental()
0x0405
BLEND int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.BLEND'), @Experimental()
0x0BE2
BLEND_COLOR int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.BLEND_COLOR'), @Experimental()
0x8005
BLEND_DST_ALPHA int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.BLEND_DST_ALPHA'), @Experimental()
0x80CA
BLEND_DST_RGB int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.BLEND_DST_RGB'), @Experimental()
0x80C8
BLEND_EQUATION int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.BLEND_EQUATION'), @Experimental()
0x8009
BLEND_EQUATION_ALPHA int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.BLEND_EQUATION_ALPHA'), @Experimental()
0x883D
BLEND_EQUATION_RGB int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.BLEND_EQUATION_RGB'), @Experimental()
0x8009
BLEND_SRC_ALPHA int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.BLEND_SRC_ALPHA'), @Experimental()
0x80CB
BLEND_SRC_RGB int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.BLEND_SRC_RGB'), @Experimental()
0x80C9
BLUE_BITS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.BLUE_BITS'), @Experimental()
0x0D54
BOOL int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.BOOL'), @Experimental()
0x8B56
BOOL_VEC2 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.BOOL_VEC2'), @Experimental()
0x8B57
BOOL_VEC3 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.BOOL_VEC3'), @Experimental()
0x8B58
BOOL_VEC4 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.BOOL_VEC4'), @Experimental()
0x8B59
BROWSER_DEFAULT_WEBGL int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.BROWSER_DEFAULT_WEBGL'), @Experimental()
0x9244
BUFFER_SIZE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.BUFFER_SIZE'), @Experimental()
0x8764
BUFFER_USAGE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.BUFFER_USAGE'), @Experimental()
0x8765
BYTE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.BYTE'), @Experimental()
0x1400
CCW int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.CCW'), @Experimental()
0x0901
CLAMP_TO_EDGE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.CLAMP_TO_EDGE'), @Experimental()
0x812F
COLOR_ATTACHMENT0 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.COLOR_ATTACHMENT0'), @Experimental()
0x8CE0
COLOR_BUFFER_BIT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.COLOR_BUFFER_BIT'), @Experimental()
0x00004000
COLOR_CLEAR_VALUE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.COLOR_CLEAR_VALUE'), @Experimental()
0x0C22
COLOR_WRITEMASK int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.COLOR_WRITEMASK'), @Experimental()
0x0C23
COMPILE_STATUS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.COMPILE_STATUS'), @Experimental()
0x8B81
COMPRESSED_TEXTURE_FORMATS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.COMPRESSED_TEXTURE_FORMATS'), @Experimental()
0x86A3
CONSTANT_ALPHA int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.CONSTANT_ALPHA'), @Experimental()
0x8003
CONSTANT_COLOR int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.CONSTANT_COLOR'), @Experimental()
0x8001
CONTEXT_LOST_WEBGL int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.CONTEXT_LOST_WEBGL'), @Experimental()
0x9242
CULL_FACE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.CULL_FACE'), @Experimental()
0x0B44
CULL_FACE_MODE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.CULL_FACE_MODE'), @Experimental()
0x0B45
CURRENT_PROGRAM int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.CURRENT_PROGRAM'), @Experimental()
0x8B8D
CURRENT_VERTEX_ATTRIB int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.CURRENT_VERTEX_ATTRIB'), @Experimental()
0x8626
CW int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.CW'), @Experimental()
0x0900
DECR int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.DECR'), @Experimental()
0x1E03
DECR_WRAP int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.DECR_WRAP'), @Experimental()
0x8508
DELETE_STATUS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.DELETE_STATUS'), @Experimental()
0x8B80
DEPTH_ATTACHMENT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.DEPTH_ATTACHMENT'), @Experimental()
0x8D00
DEPTH_BITS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.DEPTH_BITS'), @Experimental()
0x0D56
DEPTH_BUFFER_BIT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.DEPTH_BUFFER_BIT'), @Experimental()
0x00000100
DEPTH_CLEAR_VALUE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.DEPTH_CLEAR_VALUE'), @Experimental()
0x0B73
DEPTH_COMPONENT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.DEPTH_COMPONENT'), @Experimental()
0x1902
DEPTH_COMPONENT16 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.DEPTH_COMPONENT16'), @Experimental()
0x81A5
DEPTH_FUNC int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.DEPTH_FUNC'), @Experimental()
0x0B74
DEPTH_RANGE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.DEPTH_RANGE'), @Experimental()
0x0B70
DEPTH_STENCIL int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.DEPTH_STENCIL'), @Experimental()
0x84F9
DEPTH_STENCIL_ATTACHMENT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.DEPTH_STENCIL_ATTACHMENT'), @Experimental()
0x821A
DEPTH_TEST int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.DEPTH_TEST'), @Experimental()
0x0B71
DEPTH_WRITEMASK int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.DEPTH_WRITEMASK'), @Experimental()
0x0B72
DITHER int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.DITHER'), @Experimental()
0x0BD0
DONT_CARE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.DONT_CARE'), @Experimental()
0x1100
DST_ALPHA int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.DST_ALPHA'), @Experimental()
0x0304
DST_COLOR int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.DST_COLOR'), @Experimental()
0x0306
DYNAMIC_DRAW int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.DYNAMIC_DRAW'), @Experimental()
0x88E8
ELEMENT_ARRAY_BUFFER int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.ELEMENT_ARRAY_BUFFER'), @Experimental()
0x8893
ELEMENT_ARRAY_BUFFER_BINDING int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.ELEMENT_ARRAY_BUFFER_BINDING'), @Experimental()
0x8895
EQUAL int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.EQUAL'), @Experimental()
0x0202
FASTEST int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FASTEST'), @Experimental()
0x1101
FLOAT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FLOAT'), @Experimental()
0x1406
FLOAT_MAT2 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FLOAT_MAT2'), @Experimental()
0x8B5A
FLOAT_MAT3 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FLOAT_MAT3'), @Experimental()
0x8B5B
FLOAT_MAT4 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FLOAT_MAT4'), @Experimental()
0x8B5C
FLOAT_VEC2 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FLOAT_VEC2'), @Experimental()
0x8B50
FLOAT_VEC3 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FLOAT_VEC3'), @Experimental()
0x8B51
FLOAT_VEC4 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FLOAT_VEC4'), @Experimental()
0x8B52
FRAGMENT_SHADER int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FRAGMENT_SHADER'), @Experimental()
0x8B30
FRAMEBUFFER int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FRAMEBUFFER'), @Experimental()
0x8D40
FRAMEBUFFER_ATTACHMENT_OBJECT_NAME int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FRAMEBUFFER_ATTACHMENT_OBJECT_NAME'), @Experimental()
0x8CD1
FRAMEBUFFER_ATTACHMENT_OBJECT_TYPE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FRAMEBUFFER_ATTACHMENT_OBJECT_TYPE'), @Experimental()
0x8CD0
FRAMEBUFFER_ATTACHMENT_TEXTURE_CUBE_MAP_FACE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FRAMEBUFFER_ATTACHMENT_TEXTURE_CUBE_MAP_FACE'), @Experimental()
0x8CD3
FRAMEBUFFER_ATTACHMENT_TEXTURE_LEVEL int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FRAMEBUFFER_ATTACHMENT_TEXTURE_LEVEL'), @Experimental()
0x8CD2
FRAMEBUFFER_BINDING int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FRAMEBUFFER_BINDING'), @Experimental()
0x8CA6
FRAMEBUFFER_COMPLETE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FRAMEBUFFER_COMPLETE'), @Experimental()
0x8CD5
FRAMEBUFFER_INCOMPLETE_ATTACHMENT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FRAMEBUFFER_INCOMPLETE_ATTACHMENT'), @Experimental()
0x8CD6
FRAMEBUFFER_INCOMPLETE_DIMENSIONS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FRAMEBUFFER_INCOMPLETE_DIMENSIONS'), @Experimental()
0x8CD9
FRAMEBUFFER_INCOMPLETE_MISSING_ATTACHMENT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FRAMEBUFFER_INCOMPLETE_MISSING_ATTACHMENT'), @Experimental()
0x8CD7
FRAMEBUFFER_UNSUPPORTED int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FRAMEBUFFER_UNSUPPORTED'), @Experimental()
0x8CDD
FRONT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FRONT'), @Experimental()
0x0404
FRONT_AND_BACK int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FRONT_AND_BACK'), @Experimental()
0x0408
FRONT_FACE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FRONT_FACE'), @Experimental()
0x0B46
FUNC_ADD int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FUNC_ADD'), @Experimental()
0x8006
FUNC_REVERSE_SUBTRACT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FUNC_REVERSE_SUBTRACT'), @Experimental()
0x800B
FUNC_SUBTRACT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.FUNC_SUBTRACT'), @Experimental()
0x800A
GENERATE_MIPMAP_HINT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.GENERATE_MIPMAP_HINT'), @Experimental()
0x8192
GEQUAL int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.GEQUAL'), @Experimental()
0x0206
GREATER int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.GREATER'), @Experimental()
0x0204
GREEN_BITS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.GREEN_BITS'), @Experimental()
0x0D53
HIGH_FLOAT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.HIGH_FLOAT'), @Experimental()
0x8DF2
HIGH_INT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.HIGH_INT'), @Experimental()
0x8DF5
IMPLEMENTATION_COLOR_READ_FORMAT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.IMPLEMENTATION_COLOR_READ_FORMAT'), @Experimental()
0x8B9B
IMPLEMENTATION_COLOR_READ_TYPE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.IMPLEMENTATION_COLOR_READ_TYPE'), @Experimental()
0x8B9A
INCR int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.INCR'), @Experimental()
0x1E02
INCR_WRAP int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.INCR_WRAP'), @Experimental()
0x8507
INT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.INT'), @Experimental()
0x1404
INT_VEC2 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.INT_VEC2'), @Experimental()
0x8B53
INT_VEC3 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.INT_VEC3'), @Experimental()
0x8B54
INT_VEC4 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.INT_VEC4'), @Experimental()
0x8B55
INVALID_ENUM int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.INVALID_ENUM'), @Experimental()
0x0500
INVALID_FRAMEBUFFER_OPERATION int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.INVALID_FRAMEBUFFER_OPERATION'), @Experimental()
0x0506
INVALID_OPERATION int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.INVALID_OPERATION'), @Experimental()
0x0502
INVALID_VALUE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.INVALID_VALUE'), @Experimental()
0x0501
INVERT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.INVERT'), @Experimental()
0x150A
KEEP int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.KEEP'), @Experimental()
0x1E00
LEQUAL int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.LEQUAL'), @Experimental()
0x0203
LESS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.LESS'), @Experimental()
0x0201
LINE_LOOP int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.LINE_LOOP'), @Experimental()
0x0002
LINE_STRIP int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.LINE_STRIP'), @Experimental()
0x0003
LINE_WIDTH int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.LINE_WIDTH'), @Experimental()
0x0B21
LINEAR int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.LINEAR'), @Experimental()
0x2601
LINEAR_MIPMAP_LINEAR int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.LINEAR_MIPMAP_LINEAR'), @Experimental()
0x2703
LINEAR_MIPMAP_NEAREST int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.LINEAR_MIPMAP_NEAREST'), @Experimental()
0x2701
LINES int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.LINES'), @Experimental()
0x0001

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.LINK_STATUS'), @Experimental()
0x8B82
LOW_FLOAT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.LOW_FLOAT'), @Experimental()
0x8DF0
LOW_INT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.LOW_INT'), @Experimental()
0x8DF3
LUMINANCE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.LUMINANCE'), @Experimental()
0x1909
LUMINANCE_ALPHA int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.LUMINANCE_ALPHA'), @Experimental()
0x190A
MAX_COMBINED_TEXTURE_IMAGE_UNITS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.MAX_COMBINED_TEXTURE_IMAGE_UNITS'), @Experimental()
0x8B4D
MAX_CUBE_MAP_TEXTURE_SIZE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.MAX_CUBE_MAP_TEXTURE_SIZE'), @Experimental()
0x851C
MAX_FRAGMENT_UNIFORM_VECTORS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.MAX_FRAGMENT_UNIFORM_VECTORS'), @Experimental()
0x8DFD
MAX_RENDERBUFFER_SIZE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.MAX_RENDERBUFFER_SIZE'), @Experimental()
0x84E8
MAX_TEXTURE_IMAGE_UNITS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.MAX_TEXTURE_IMAGE_UNITS'), @Experimental()
0x8872
MAX_TEXTURE_SIZE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.MAX_TEXTURE_SIZE'), @Experimental()
0x0D33
MAX_VARYING_VECTORS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.MAX_VARYING_VECTORS'), @Experimental()
0x8DFC
MAX_VERTEX_ATTRIBS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.MAX_VERTEX_ATTRIBS'), @Experimental()
0x8869
MAX_VERTEX_TEXTURE_IMAGE_UNITS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.MAX_VERTEX_TEXTURE_IMAGE_UNITS'), @Experimental()
0x8B4C
MAX_VERTEX_UNIFORM_VECTORS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.MAX_VERTEX_UNIFORM_VECTORS'), @Experimental()
0x8DFB
MAX_VIEWPORT_DIMS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.MAX_VIEWPORT_DIMS'), @Experimental()
0x0D3A
MEDIUM_FLOAT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.MEDIUM_FLOAT'), @Experimental()
0x8DF1
MEDIUM_INT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.MEDIUM_INT'), @Experimental()
0x8DF4
MIRRORED_REPEAT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.MIRRORED_REPEAT'), @Experimental()
0x8370
NEAREST int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.NEAREST'), @Experimental()
0x2600
NEAREST_MIPMAP_LINEAR int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.NEAREST_MIPMAP_LINEAR'), @Experimental()
0x2702
NEAREST_MIPMAP_NEAREST int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.NEAREST_MIPMAP_NEAREST'), @Experimental()
0x2700
NEVER int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.NEVER'), @Experimental()
0x0200
NICEST int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.NICEST'), @Experimental()
0x1102
NO_ERROR int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.NO_ERROR'), @Experimental()
0
NONE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.NONE'), @Experimental()
0
NOTEQUAL int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.NOTEQUAL'), @Experimental()
0x0205
ONE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.ONE'), @Experimental()
1
ONE_MINUS_CONSTANT_ALPHA int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.ONE_MINUS_CONSTANT_ALPHA'), @Experimental()
0x8004
ONE_MINUS_CONSTANT_COLOR int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.ONE_MINUS_CONSTANT_COLOR'), @Experimental()
0x8002
ONE_MINUS_DST_ALPHA int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.ONE_MINUS_DST_ALPHA'), @Experimental()
0x0305
ONE_MINUS_DST_COLOR int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.ONE_MINUS_DST_COLOR'), @Experimental()
0x0307
ONE_MINUS_SRC_ALPHA int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.ONE_MINUS_SRC_ALPHA'), @Experimental()
0x0303
ONE_MINUS_SRC_COLOR int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.ONE_MINUS_SRC_COLOR'), @Experimental()
0x0301
OUT_OF_MEMORY int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.OUT_OF_MEMORY'), @Experimental()
0x0505
PACK_ALIGNMENT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.PACK_ALIGNMENT'), @Experimental()
0x0D05
POINTS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.POINTS'), @Experimental()
0x0000
POLYGON_OFFSET_FACTOR int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.POLYGON_OFFSET_FACTOR'), @Experimental()
0x8038
POLYGON_OFFSET_FILL int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.POLYGON_OFFSET_FILL'), @Experimental()
0x8037
POLYGON_OFFSET_UNITS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.POLYGON_OFFSET_UNITS'), @Experimental()
0x2A00
RED_BITS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.RED_BITS'), @Experimental()
0x0D52
RENDERBUFFER int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.RENDERBUFFER'), @Experimental()
0x8D41
RENDERBUFFER_ALPHA_SIZE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.RENDERBUFFER_ALPHA_SIZE'), @Experimental()
0x8D53
RENDERBUFFER_BINDING int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.RENDERBUFFER_BINDING'), @Experimental()
0x8CA7
RENDERBUFFER_BLUE_SIZE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.RENDERBUFFER_BLUE_SIZE'), @Experimental()
0x8D52
RENDERBUFFER_DEPTH_SIZE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.RENDERBUFFER_DEPTH_SIZE'), @Experimental()
0x8D54
RENDERBUFFER_GREEN_SIZE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.RENDERBUFFER_GREEN_SIZE'), @Experimental()
0x8D51
RENDERBUFFER_HEIGHT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.RENDERBUFFER_HEIGHT'), @Experimental()
0x8D43
RENDERBUFFER_INTERNAL_FORMAT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.RENDERBUFFER_INTERNAL_FORMAT'), @Experimental()
0x8D44
RENDERBUFFER_RED_SIZE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.RENDERBUFFER_RED_SIZE'), @Experimental()
0x8D50
RENDERBUFFER_STENCIL_SIZE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.RENDERBUFFER_STENCIL_SIZE'), @Experimental()
0x8D55
RENDERBUFFER_WIDTH int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.RENDERBUFFER_WIDTH'), @Experimental()
0x8D42
RENDERER int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.RENDERER'), @Experimental()
0x1F01
REPEAT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.REPEAT'), @Experimental()
0x2901
REPLACE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.REPLACE'), @Experimental()
0x1E01
RGB int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.RGB'), @Experimental()
0x1907
RGB5_A1 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.RGB5_A1'), @Experimental()
0x8057
RGB565 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.RGB565'), @Experimental()
0x8D62
RGBA int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.RGBA'), @Experimental()
0x1908
RGBA4 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.RGBA4'), @Experimental()
0x8056
SAMPLE_ALPHA_TO_COVERAGE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.SAMPLE_ALPHA_TO_COVERAGE'), @Experimental()
0x809E
SAMPLE_BUFFERS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.SAMPLE_BUFFERS'), @Experimental()
0x80A8
SAMPLE_COVERAGE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.SAMPLE_COVERAGE'), @Experimental()
0x80A0
SAMPLE_COVERAGE_INVERT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.SAMPLE_COVERAGE_INVERT'), @Experimental()
0x80AB
SAMPLE_COVERAGE_VALUE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.SAMPLE_COVERAGE_VALUE'), @Experimental()
0x80AA
SAMPLER_2D int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.SAMPLER_2D'), @Experimental()
0x8B5E
SAMPLER_CUBE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.SAMPLER_CUBE'), @Experimental()
0x8B60
SAMPLES int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.SAMPLES'), @Experimental()
0x80A9
SCISSOR_BOX int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.SCISSOR_BOX'), @Experimental()
0x0C10
SCISSOR_TEST int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.SCISSOR_TEST'), @Experimental()
0x0C11
SHADER_TYPE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.SHADER_TYPE'), @Experimental()
0x8B4F
SHADING_LANGUAGE_VERSION int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.SHADING_LANGUAGE_VERSION'), @Experimental()
0x8B8C
SHORT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.SHORT'), @Experimental()
0x1402
SRC_ALPHA int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.SRC_ALPHA'), @Experimental()
0x0302
SRC_ALPHA_SATURATE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.SRC_ALPHA_SATURATE'), @Experimental()
0x0308
SRC_COLOR int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.SRC_COLOR'), @Experimental()
0x0300
STATIC_DRAW int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.STATIC_DRAW'), @Experimental()
0x88E4
STENCIL_ATTACHMENT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.STENCIL_ATTACHMENT'), @Experimental()
0x8D20
STENCIL_BACK_FAIL int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.STENCIL_BACK_FAIL'), @Experimental()
0x8801
STENCIL_BACK_FUNC int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.STENCIL_BACK_FUNC'), @Experimental()
0x8800
STENCIL_BACK_PASS_DEPTH_FAIL int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.STENCIL_BACK_PASS_DEPTH_FAIL'), @Experimental()
0x8802
STENCIL_BACK_PASS_DEPTH_PASS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.STENCIL_BACK_PASS_DEPTH_PASS'), @Experimental()
0x8803
STENCIL_BACK_REF int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.STENCIL_BACK_REF'), @Experimental()
0x8CA3
STENCIL_BACK_VALUE_MASK int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.STENCIL_BACK_VALUE_MASK'), @Experimental()
0x8CA4
STENCIL_BACK_WRITEMASK int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.STENCIL_BACK_WRITEMASK'), @Experimental()
0x8CA5
STENCIL_BITS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.STENCIL_BITS'), @Experimental()
0x0D57
STENCIL_BUFFER_BIT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.STENCIL_BUFFER_BIT'), @Experimental()
0x00000400
STENCIL_CLEAR_VALUE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.STENCIL_CLEAR_VALUE'), @Experimental()
0x0B91
STENCIL_FAIL int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.STENCIL_FAIL'), @Experimental()
0x0B94
STENCIL_FUNC int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.STENCIL_FUNC'), @Experimental()
0x0B92
STENCIL_INDEX int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.STENCIL_INDEX'), @Experimental()
0x1901
STENCIL_INDEX8 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.STENCIL_INDEX8'), @Experimental()
0x8D48
STENCIL_PASS_DEPTH_FAIL int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.STENCIL_PASS_DEPTH_FAIL'), @Experimental()
0x0B95
STENCIL_PASS_DEPTH_PASS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.STENCIL_PASS_DEPTH_PASS'), @Experimental()
0x0B96
STENCIL_REF int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.STENCIL_REF'), @Experimental()
0x0B97
STENCIL_TEST int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.STENCIL_TEST'), @Experimental()
0x0B90
STENCIL_VALUE_MASK int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.STENCIL_VALUE_MASK'), @Experimental()
0x0B93
STENCIL_WRITEMASK int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.STENCIL_WRITEMASK'), @Experimental()
0x0B98
STREAM_DRAW int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.STREAM_DRAW'), @Experimental()
0x88E0
SUBPIXEL_BITS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.SUBPIXEL_BITS'), @Experimental()
0x0D50
TEXTURE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE'), @Experimental()
0x1702
TEXTURE0 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE0'), @Experimental()
0x84C0
TEXTURE1 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE1'), @Experimental()
0x84C1
TEXTURE2 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE2'), @Experimental()
0x84C2
TEXTURE3 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE3'), @Experimental()
0x84C3
TEXTURE4 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE4'), @Experimental()
0x84C4
TEXTURE5 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE5'), @Experimental()
0x84C5
TEXTURE6 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE6'), @Experimental()
0x84C6
TEXTURE7 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE7'), @Experimental()
0x84C7
TEXTURE8 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE8'), @Experimental()
0x84C8
TEXTURE9 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE9'), @Experimental()
0x84C9
TEXTURE10 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE10'), @Experimental()
0x84CA
TEXTURE11 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE11'), @Experimental()
0x84CB
TEXTURE12 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE12'), @Experimental()
0x84CC
TEXTURE13 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE13'), @Experimental()
0x84CD
TEXTURE14 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE14'), @Experimental()
0x84CE
TEXTURE15 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE15'), @Experimental()
0x84CF
TEXTURE16 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE16'), @Experimental()
0x84D0
TEXTURE17 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE17'), @Experimental()
0x84D1
TEXTURE18 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE18'), @Experimental()
0x84D2
TEXTURE19 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE19'), @Experimental()
0x84D3
TEXTURE20 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE20'), @Experimental()
0x84D4
TEXTURE21 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE21'), @Experimental()
0x84D5
TEXTURE22 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE22'), @Experimental()
0x84D6
TEXTURE23 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE23'), @Experimental()
0x84D7
TEXTURE24 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE24'), @Experimental()
0x84D8
TEXTURE25 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE25'), @Experimental()
0x84D9
TEXTURE26 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE26'), @Experimental()
0x84DA
TEXTURE27 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE27'), @Experimental()
0x84DB
TEXTURE28 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE28'), @Experimental()
0x84DC
TEXTURE29 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE29'), @Experimental()
0x84DD
TEXTURE30 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE30'), @Experimental()
0x84DE
TEXTURE31 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE31'), @Experimental()
0x84DF
TEXTURE_2D int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE_2D'), @Experimental()
0x0DE1
TEXTURE_BINDING_2D int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE_BINDING_2D'), @Experimental()
0x8069
TEXTURE_BINDING_CUBE_MAP int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE_BINDING_CUBE_MAP'), @Experimental()
0x8514
TEXTURE_CUBE_MAP int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE_CUBE_MAP'), @Experimental()
0x8513
TEXTURE_CUBE_MAP_NEGATIVE_X int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE_CUBE_MAP_NEGATIVE_X'), @Experimental()
0x8516
TEXTURE_CUBE_MAP_NEGATIVE_Y int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE_CUBE_MAP_NEGATIVE_Y'), @Experimental()
0x8518
TEXTURE_CUBE_MAP_NEGATIVE_Z int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE_CUBE_MAP_NEGATIVE_Z'), @Experimental()
0x851A
TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_X int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_X'), @Experimental()
0x8515
TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_Y int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_Y'), @Experimental()
0x8517
TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_Z int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_Z'), @Experimental()
0x8519
TEXTURE_MAG_FILTER int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE_MAG_FILTER'), @Experimental()
0x2800
TEXTURE_MIN_FILTER int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE_MIN_FILTER'), @Experimental()
0x2801
TEXTURE_WRAP_S int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE_WRAP_S'), @Experimental()
0x2802
TEXTURE_WRAP_T int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TEXTURE_WRAP_T'), @Experimental()
0x2803
TRIANGLE_FAN int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TRIANGLE_FAN'), @Experimental()
0x0006
TRIANGLE_STRIP int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TRIANGLE_STRIP'), @Experimental()
0x0005
TRIANGLES int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.TRIANGLES'), @Experimental()
0x0004
UNPACK_ALIGNMENT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.UNPACK_ALIGNMENT'), @Experimental()
0x0CF5
UNPACK_COLORSPACE_CONVERSION_WEBGL int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.UNPACK_COLORSPACE_CONVERSION_WEBGL'), @Experimental()
0x9243
UNPACK_FLIP_Y_WEBGL int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.UNPACK_FLIP_Y_WEBGL'), @Experimental()
0x9240
UNPACK_PREMULTIPLY_ALPHA_WEBGL int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.UNPACK_PREMULTIPLY_ALPHA_WEBGL'), @Experimental()
0x9241
UNSIGNED_BYTE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.UNSIGNED_BYTE'), @Experimental()
0x1401
UNSIGNED_INT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.UNSIGNED_INT'), @Experimental()
0x1405
UNSIGNED_SHORT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.UNSIGNED_SHORT'), @Experimental()
0x1403
UNSIGNED_SHORT_4_4_4_4 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.UNSIGNED_SHORT_4_4_4_4'), @Experimental()
0x8033
UNSIGNED_SHORT_5_5_5_1 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.UNSIGNED_SHORT_5_5_5_1'), @Experimental()
0x8034
UNSIGNED_SHORT_5_6_5 int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.UNSIGNED_SHORT_5_6_5'), @Experimental()
0x8363
VALIDATE_STATUS int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.VALIDATE_STATUS'), @Experimental()
0x8B83
VENDOR int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.VENDOR'), @Experimental()
0x1F00
VERSION int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.VERSION'), @Experimental()
0x1F02
VERTEX_ATTRIB_ARRAY_BUFFER_BINDING int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.VERTEX_ATTRIB_ARRAY_BUFFER_BINDING'), @Experimental()
0x889F
VERTEX_ATTRIB_ARRAY_ENABLED int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.VERTEX_ATTRIB_ARRAY_ENABLED'), @Experimental()
0x8622
VERTEX_ATTRIB_ARRAY_NORMALIZED int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.VERTEX_ATTRIB_ARRAY_NORMALIZED'), @Experimental()
0x886A
VERTEX_ATTRIB_ARRAY_POINTER int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.VERTEX_ATTRIB_ARRAY_POINTER'), @Experimental()
0x8645
VERTEX_ATTRIB_ARRAY_SIZE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.VERTEX_ATTRIB_ARRAY_SIZE'), @Experimental()
0x8623
VERTEX_ATTRIB_ARRAY_STRIDE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.VERTEX_ATTRIB_ARRAY_STRIDE'), @Experimental()
0x8624
VERTEX_ATTRIB_ARRAY_TYPE int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.VERTEX_ATTRIB_ARRAY_TYPE'), @Experimental()
0x8625
VERTEX_SHADER int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.VERTEX_SHADER'), @Experimental()
0x8B31
VIEWPORT int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.VIEWPORT'), @Experimental()
0x0BA2
ZERO int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.ZERO'), @Experimental()
0

Static Properties

instanceRuntimeType Type

@Deprecated("Internal Use Only"), read-only

Constructors

RenderingContext2.internal_()

Properties

canvas CanvasElement

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.canvas'), @Experimental(), read-only
drawingBufferHeight int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.drawingBufferHeight'), @Experimental(), read-only
drawingBufferWidth int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.drawingBufferWidth'), @Experimental(), read-only
hashCode int

read-only, inherited
runtimeType Type

A representation of the runtime type of the object.

read-only, inherited

Operators

operator ==(other) bool

The equality operator.

inherited

Methods

activeTexture(int texture) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.activeTexture'), @Experimental()
attachShader(Program program, Shader shader) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.attachShader'), @Experimental()
beginQuery(int target, Query query) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.beginQuery'), @Experimental()
beginTransformFeedback(int primitiveMode) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.beginTransformFeedback'), @Experimental()
bindAttribLocation(Program program, int index, String name) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.bindAttribLocation'), @Experimental()
bindBuffer(int target, Buffer buffer) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.bindBuffer'), @Experimental()
bindBufferBase(int target, int index, Buffer buffer) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.bindBufferBase'), @Experimental()
bindBufferRange(int target, int index, Buffer buffer, int offset, int size) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.bindBufferRange'), @Experimental()
bindFramebuffer(int target, Framebuffer framebuffer) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.bindFramebuffer'), @Experimental()
bindRenderbuffer(int target, Renderbuffer renderbuffer) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.bindRenderbuffer'), @Experimental()
bindSampler(int unit, Sampler sampler) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.bindSampler'), @Experimental()
bindTexture(int target, Texture texture) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.bindTexture'), @Experimental()
bindTransformFeedback(int target, TransformFeedback feedback) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.bindTransformFeedback'), @Experimental()
bindVertexArray(VertexArrayObject vertexArray) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.bindVertexArray'), @Experimental()
blendColor(num red, num green, num blue, num alpha) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.blendColor'), @Experimental()
blendEquation(int mode) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.blendEquation'), @Experimental()
blendEquationSeparate(int modeRGB, int modeAlpha) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.blendEquationSeparate'), @Experimental()
blendFunc(int sfactor, int dfactor) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.blendFunc'), @Experimental()
blendFuncSeparate(int srcRGB, int dstRGB, int srcAlpha, int dstAlpha) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.blendFuncSeparate'), @Experimental()
blitFramebuffer(int srcX0, int srcY0, int srcX1, int srcY1, int dstX0, int dstY0, int dstX1, int dstY1, int mask, int filter) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.blitFramebuffer'), @Experimental()
bufferData(int target, data_OR_size, int usage) → void

bufferSubData(int target, int offset, data) → void

checkFramebufferStatus(int target) int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.checkFramebufferStatus'), @Experimental()
clear(int mask) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.clear'), @Experimental()
clearBufferfi(int buffer, int drawbuffer, num depth, int stencil) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.clearBufferfi'), @Experimental()
clearBufferfv(int buffer, int drawbuffer, value) → void

clearBufferiv(int buffer, int drawbuffer, value) → void

clearBufferuiv(int buffer, int drawbuffer, value) → void

clearColor(num red, num green, num blue, num alpha) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.clearColor'), @Experimental()
clearDepth(num depth) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.clearDepth'), @Experimental()
clearStencil(int s) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.clearStencil'), @Experimental()
clientWaitSync(Sync sync, int flags, int timeout) int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.clientWaitSync'), @Experimental()
colorMask(bool red, bool green, bool blue, bool alpha) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.colorMask'), @Experimental()
compileShader(Shader shader) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.compileShader'), @Experimental()
compressedTexImage2D(int target, int level, int internalformat, int width, int height, int border, TypedData data) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.compressedTexImage2D'), @Experimental()
compressedTexImage3D(int target, int level, int internalformat, int width, int height, int depth, int border, TypedData data) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.compressedTexImage3D'), @Experimental()
compressedTexSubImage2D(int target, int level, int xoffset, int yoffset, int width, int height, int format, TypedData data) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.compressedTexSubImage2D'), @Experimental()
compressedTexSubImage3D(int target, int level, int xoffset, int yoffset, int zoffset, int width, int height, int depth, int format, TypedData data) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.compressedTexSubImage3D'), @Experimental()
copyBufferSubData(int readTarget, int writeTarget, int readOffset, int writeOffset, int size) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.copyBufferSubData'), @Experimental()
copyTexImage2D(int target, int level, int internalformat, int x, int y, int width, int height, int border) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.copyTexImage2D'), @Experimental()
copyTexSubImage2D(int target, int level, int xoffset, int yoffset, int x, int y, int width, int height) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.copyTexSubImage2D'), @Experimental()
copyTexSubImage3D(int target, int level, int xoffset, int yoffset, int zoffset, int x, int y, int width, int height) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.copyTexSubImage3D'), @Experimental()
createBuffer() Buffer

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.createBuffer'), @Experimental()
createFramebuffer() Framebuffer

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.createFramebuffer'), @Experimental()
createProgram() Program

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.createProgram'), @Experimental()
createQuery() Query

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.createQuery'), @Experimental()
createRenderbuffer() Renderbuffer

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.createRenderbuffer'), @Experimental()
createSampler() Sampler

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.createSampler'), @Experimental()
createShader(int type) Shader

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.createShader'), @Experimental()
createTexture() Texture

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.createTexture'), @Experimental()
createTransformFeedback() TransformFeedback

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.createTransformFeedback'), @Experimental()
createVertexArray() VertexArrayObject

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.createVertexArray'), @Experimental()
cullFace(int mode) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.cullFace'), @Experimental()
deleteBuffer(Buffer buffer) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.deleteBuffer'), @Experimental()
deleteFramebuffer(Framebuffer framebuffer) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.deleteFramebuffer'), @Experimental()
deleteProgram(Program program) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.deleteProgram'), @Experimental()
deleteQuery(Query query) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.deleteQuery'), @Experimental()
deleteRenderbuffer(Renderbuffer renderbuffer) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.deleteRenderbuffer'), @Experimental()
deleteSampler(Sampler sampler) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.deleteSampler'), @Experimental()
deleteShader(Shader shader) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.deleteShader'), @Experimental()
deleteSync(Sync sync) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.deleteSync'), @Experimental()
deleteTexture(Texture texture) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.deleteTexture'), @Experimental()
deleteTransformFeedback(TransformFeedback feedback) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.deleteTransformFeedback'), @Experimental()
deleteVertexArray(VertexArrayObject vertexArray) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.deleteVertexArray'), @Experimental()
depthFunc(int func) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.depthFunc'), @Experimental()
depthMask(bool flag) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.depthMask'), @Experimental()
depthRange(num zNear, num zFar) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.depthRange'), @Experimental()
detachShader(Program program, Shader shader) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.detachShader'), @Experimental()
disable(int cap) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.disable'), @Experimental()
disableVertexAttribArray(int index) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.disableVertexAttribArray'), @Experimental()
drawArrays(int mode, int first, int count) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.drawArrays'), @Experimental()
drawArraysInstanced(int mode, int first, int count, int instanceCount) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.drawArraysInstanced'), @Experimental()
drawBuffers(List<int> buffers) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.drawBuffers'), @Experimental()
drawElements(int mode, int count, int type, int offset) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.drawElements'), @Experimental()
drawElementsInstanced(int mode, int count, int type, int offset, int instanceCount) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.drawElementsInstanced'), @Experimental()
drawRangeElements(int mode, int start, int end, int count, int type, int offset) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.drawRangeElements'), @Experimental()
enable(int cap) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.enable'), @Experimental()
enableVertexAttribArray(int index) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.enableVertexAttribArray'), @Experimental()
endQuery(int target) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.endQuery'), @Experimental()
endTransformFeedback() → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.endTransformFeedback'), @Experimental()
fenceSync(int condition, int flags) Sync

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.fenceSync'), @Experimental()
finish() → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.finish'), @Experimental()
flush() → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.flush'), @Experimental()
framebufferRenderbuffer(int target, int attachment, int renderbuffertarget, Renderbuffer renderbuffer) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.framebufferRenderbuffer'), @Experimental()
framebufferTexture2D(int target, int attachment, int textarget, Texture texture, int level) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.framebufferTexture2D'), @Experimental()
framebufferTextureLayer(int target, int attachment, Texture texture, int level, int layer) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.framebufferTextureLayer'), @Experimental()
frontFace(int mode) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.frontFace'), @Experimental()
generateMipmap(int target) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.generateMipmap'), @Experimental()
getActiveAttrib(Program program, int index) ActiveInfo

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getActiveAttrib'), @Experimental()
getActiveUniform(Program program, int index) ActiveInfo

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getActiveUniform'), @Experimental()
getActiveUniformBlockName(Program program, int uniformBlockIndex) String

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getActiveUniformBlockName'), @Experimental()
getActiveUniformBlockParameter(Program program, int uniformBlockIndex, int pname) Object

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getActiveUniformBlockParameter'), @Experimental()
getActiveUniforms(Program program, List<int> uniformIndices, int pname) Object

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getActiveUniforms'), @Experimental()
getAttachedShaders(Program program) List<Shader>

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getAttachedShaders'), @Experimental()
getAttribLocation(Program program, String name) int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getAttribLocation'), @Experimental()
getBufferParameter(int target, int pname) Object

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getBufferParameter'), @Experimental()
getBufferSubData(int target, int offset, ByteBuffer returnedData) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getBufferSubData'), @Experimental()
getContextAttributes() → dynamic

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getContextAttributes'), @Experimental()
getError() int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getError'), @Experimental()
getExtension(String name) Object

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getExtension'), @Experimental()
getFragDataLocation(Program program, String name) int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getFragDataLocation'), @Experimental()
getFramebufferAttachmentParameter(int target, int attachment, int pname) Object

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getFramebufferAttachmentParameter'), @Experimental()
getIndexedParameter(int target, int index) Object

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getIndexedParameter'), @Experimental()
getInternalformatParameter(int target, int internalformat, int pname) Object

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getInternalformatParameter'), @Experimental()
getParameter(int pname) Object

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getParameter'), @Experimental()
getProgramInfoLog(Program program) String

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getProgramInfoLog'), @Experimental()
getProgramParameter(Program program, int pname) Object

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getProgramParameter'), @Experimental()
getQuery(int target, int pname) Query

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getQuery'), @Experimental()
getQueryParameter(Query query, int pname) Object

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getQueryParameter'), @Experimental()
getRenderbufferParameter(int target, int pname) Object

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getRenderbufferParameter'), @Experimental()
getSamplerParameter(Sampler sampler, int pname) Object

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getSamplerParameter'), @Experimental()
getShaderInfoLog(Shader shader) String

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getShaderInfoLog'), @Experimental()
getShaderParameter(Shader shader, int pname) Object

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getShaderParameter'), @Experimental()
getShaderPrecisionFormat(int shadertype, int precisiontype) ShaderPrecisionFormat

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getShaderPrecisionFormat'), @Experimental()
getShaderSource(Shader shader) String

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getShaderSource'), @Experimental()
getSupportedExtensions() List<String>

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getSupportedExtensions'), @Experimental()
getSyncParameter(Sync sync, int pname) Object

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getSyncParameter'), @Experimental()
getTexParameter(int target, int pname) Object

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getTexParameter'), @Experimental()
getTransformFeedbackVarying(Program program, int index) ActiveInfo

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getTransformFeedbackVarying'), @Experimental()
getUniform(Program program, UniformLocation location) Object

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getUniform'), @Experimental()
getUniformBlockIndex(Program program, String uniformBlockName) int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getUniformBlockIndex'), @Experimental()
getUniformIndices(Program program, List<String> uniformNames) List<int>

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getUniformIndices'), @Experimental()
getUniformLocation(Program program, String name) UniformLocation

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getUniformLocation'), @Experimental()
getVertexAttrib(int index, int pname) Object

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getVertexAttrib'), @Experimental()
getVertexAttribOffset(int index, int pname) int

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.getVertexAttribOffset'), @Experimental()
hint(int target, int mode) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.hint'), @Experimental()
invalidateFramebuffer(int target, List<int> attachments) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.invalidateFramebuffer'), @Experimental()
invalidateSubFramebuffer(int target, List<int> attachments, int x, int y, int width, int height) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.invalidateSubFramebuffer'), @Experimental()
isBuffer(Buffer buffer) bool

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.isBuffer'), @Experimental()
isContextLost() bool

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.isContextLost'), @Experimental()
isEnabled(int cap) bool

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.isEnabled'), @Experimental()
isFramebuffer(Framebuffer framebuffer) bool

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.isFramebuffer'), @Experimental()
isProgram(Program program) bool

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.isProgram'), @Experimental()
isQuery(Query query) bool

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.isQuery'), @Experimental()
isRenderbuffer(Renderbuffer renderbuffer) bool

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.isRenderbuffer'), @Experimental()
isSampler(Sampler sampler) bool

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.isSampler'), @Experimental()
isShader(Shader shader) bool

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.isShader'), @Experimental()
isSync(Sync sync) bool

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.isSync'), @Experimental()
isTexture(Texture texture) bool

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.isTexture'), @Experimental()
isTransformFeedback(TransformFeedback feedback) bool

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.isTransformFeedback'), @Experimental()
isVertexArray(VertexArrayObject vertexArray) bool

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.isVertexArray'), @Experimental()
lineWidth(num width) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.lineWidth'), @Experimental()
linkProgram(Program program) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.linkProgram'), @Experimental()
pauseTransformFeedback() → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.pauseTransformFeedback'), @Experimental()
pixelStorei(int pname, int param) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.pixelStorei'), @Experimental()
polygonOffset(num factor, num units) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.polygonOffset'), @Experimental()
readBuffer(int mode) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.readBuffer'), @Experimental()
readPixels(int x, int y, int width, int height, int format, int type, TypedData pixels) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.readPixels'), @Experimental()
readPixels2(int x, int y, int width, int height, int format, int type, int offset) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.readPixels2'), @Experimental()
renderbufferStorage(int target, int internalformat, int width, int height) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.renderbufferStorage'), @Experimental()
renderbufferStorageMultisample(int target, int samples, int internalformat, int width, int height) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.renderbufferStorageMultisample'), @Experimental()
resumeTransformFeedback() → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.resumeTransformFeedback'), @Experimental()
sampleCoverage(num value, bool invert) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.sampleCoverage'), @Experimental()
samplerParameterf(Sampler sampler, int pname, num param) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.samplerParameterf'), @Experimental()
samplerParameteri(Sampler sampler, int pname, int param) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.samplerParameteri'), @Experimental()
scissor(int x, int y, int width, int height) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.scissor'), @Experimental()
shaderSource(Shader shader, String string) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.shaderSource'), @Experimental()
stencilFunc(int func, int ref, int mask) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.stencilFunc'), @Experimental()
stencilFuncSeparate(int face, int func, int ref, int mask) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.stencilFuncSeparate'), @Experimental()
stencilMask(int mask) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.stencilMask'), @Experimental()
stencilMaskSeparate(int face, int mask) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.stencilMaskSeparate'), @Experimental()
stencilOp(int fail, int zfail, int zpass) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.stencilOp'), @Experimental()
stencilOpSeparate(int face, int fail, int zfail, int zpass) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.stencilOpSeparate'), @Experimental()
texImage2D(int target, int level, int internalformat, int format_OR_width, int height_OR_type, bitmap_OR_border_OR_canvas_OR_image_OR_pixels_OR_video, [ int format, int type, TypedData pixels ]) → void

texImage2D2(int target, int level, int internalformat, int width, int height, int border, int format, int type, int offset) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.texImage2D2'), @Experimental()
texImage3D(int target, int level, int internalformat, int width, int height, int depth, int border, int format, int type, offset_OR_pixels) → void

texParameterf(int target, int pname, num param) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.texParameterf'), @Experimental()
texParameteri(int target, int pname, int param) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.texParameteri'), @Experimental()
texStorage2D(int target, int levels, int internalformat, int width, int height) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.texStorage2D'), @Experimental()
texStorage3D(int target, int levels, int internalformat, int width, int height, int depth) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.texStorage3D'), @Experimental()
texSubImage2D(int target, int level, int xoffset, int yoffset, int format_OR_width, int height_OR_type, bitmap_OR_canvas_OR_format_OR_image_OR_pixels_OR_video, [ int type, TypedData pixels ]) → void

texSubImage3D(int target, int level, int xoffset, int yoffset, int zoffset, int format_OR_width, int height_OR_type, bitmap_OR_canvas_OR_data_OR_depth_OR_image_OR_video, [ int format, int type, TypedData pixels ]) → void

transformFeedbackVaryings(Program program, List<String> varyings, int bufferMode) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.transformFeedbackVaryings'), @Experimental()
uniform1f(UniformLocation location, num x) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.uniform1f'), @Experimental()
uniform1fv(UniformLocation location, v) → void

uniform1i(UniformLocation location, int x) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.uniform1i'), @Experimental()
uniform1iv(UniformLocation location, v) → void

uniform1ui(UniformLocation location, int v0) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.uniform1ui'), @Experimental()
uniform1uiv(UniformLocation location, v) → void

uniform2f(UniformLocation location, num x, num y) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.uniform2f'), @Experimental()
uniform2fv(UniformLocation location, v) → void

uniform2i(UniformLocation location, int x, int y) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.uniform2i'), @Experimental()
uniform2iv(UniformLocation location, v) → void

uniform2ui(UniformLocation location, int v0, int v1) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.uniform2ui'), @Experimental()
uniform2uiv(UniformLocation location, v) → void

uniform3f(UniformLocation location, num x, num y, num z) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.uniform3f'), @Experimental()
uniform3fv(UniformLocation location, v) → void

uniform3i(UniformLocation location, int x, int y, int z) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.uniform3i'), @Experimental()
uniform3iv(UniformLocation location, v) → void

uniform3ui(UniformLocation location, int v0, int v1, int v2) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.uniform3ui'), @Experimental()
uniform3uiv(UniformLocation location, v) → void

uniform4f(UniformLocation location, num x, num y, num z, num w) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.uniform4f'), @Experimental()
uniform4fv(UniformLocation location, v) → void

uniform4i(UniformLocation location, int x, int y, int z, int w) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.uniform4i'), @Experimental()
uniform4iv(UniformLocation location, v) → void

uniform4ui(UniformLocation location, int v0, int v1, int v2, int v3) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.uniform4ui'), @Experimental()
uniform4uiv(UniformLocation location, v) → void

uniformBlockBinding(Program program, int uniformBlockIndex, int uniformBlockBinding) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.uniformBlockBinding'), @Experimental()
uniformMatrix2fv(UniformLocation location, bool transpose, array) → void

uniformMatrix2x3fv(UniformLocation location, bool transpose, value) → void

uniformMatrix2x4fv(UniformLocation location, bool transpose, value) → void

uniformMatrix3fv(UniformLocation location, bool transpose, array) → void

uniformMatrix3x2fv(UniformLocation location, bool transpose, value) → void

uniformMatrix3x4fv(UniformLocation location, bool transpose, value) → void

uniformMatrix4fv(UniformLocation location, bool transpose, array) → void

uniformMatrix4x2fv(UniformLocation location, bool transpose, value) → void

uniformMatrix4x3fv(UniformLocation location, bool transpose, value) → void

useProgram(Program program) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.useProgram'), @Experimental()
validateProgram(Program program) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.validateProgram'), @Experimental()
vertexAttrib1f(int indx, num x) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.vertexAttrib1f'), @Experimental()
vertexAttrib1fv(int indx, values) → void

vertexAttrib2f(int indx, num x, num y) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.vertexAttrib2f'), @Experimental()
vertexAttrib2fv(int indx, values) → void

vertexAttrib3f(int indx, num x, num y, num z) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.vertexAttrib3f'), @Experimental()
vertexAttrib3fv(int indx, values) → void

vertexAttrib4f(int indx, num x, num y, num z, num w) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.vertexAttrib4f'), @Experimental()
vertexAttrib4fv(int indx, values) → void

vertexAttribDivisor(int index, int divisor) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.vertexAttribDivisor'), @Experimental()
vertexAttribI4i(int index, int x, int y, int z, int w) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.vertexAttribI4i'), @Experimental()
vertexAttribI4iv(int index, v) → void

vertexAttribI4ui(int index, int x, int y, int z, int w) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.vertexAttribI4ui'), @Experimental()
vertexAttribI4uiv(int index, v) → void

vertexAttribIPointer(int index, int size, int type, int stride, int offset) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.vertexAttribIPointer'), @Experimental()
vertexAttribPointer(int indx, int size, int type, bool normalized, int stride, int offset) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.vertexAttribPointer'), @Experimental()
viewport(int x, int y, int width, int height) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.viewport'), @Experimental()
waitSync(Sync sync, int flags, int timeout) → void

@DocsEditable(), @DomName('WebGL2RenderingContext.waitSync'), @Experimental()
noSuchMethod(Invocation invocation) → dynamic

Invoked when a non-existent method or property is accessed.

inherited
toString() String

Returns the result of the JavaScript objects toString method.

inherited