nextHopProtocol property

String nextHopProtocol
final

Implementation

final String nextHopProtocol